Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Thay đổi lịch thi kết thúc học phần tháng 10/2017

Thay đổi lịch thi kết thúc học phần tháng 10/2017

Đăng bởi EHOU ngày 18/09/2017

 

Do có một số thay đổi về kế hoạch, lịch công tác của nhà trường và Trung tâm Đào tạo E-Learning, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang theo học Chương trình đào tạo đại học trực tuyến của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc thay đổi lịch thi hết học phần các môn học tháng 10/2017 cụ thể như sau:

 

1. Ngày thi theo kế hoạch đã thông báo: 07, 08/10/2017

Ngày thi mới sau khi chuyển kế hoạch: 14, 15/10/2017

 

2. Ngày thi theo kế hoạch đã thông báo: 21, 22/10/2017

Ngày thi mới sau khi chuyển kế hoạch: 28, 29/10/2017

 

Đề nghị sinh viên các lớp cập nhật thông tin và thực hiện theo kế hoạch nhà trường.

Mọi chi tiết, Anh/Chị liên hệ Cố vấn học tập của lớp để được hỗ trợ.

 

Xem chi tiết thông báo tại đây

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »