Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức covid 19 > Thông báo số 872/ĐHM về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 872/ĐHM về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng bởi EHOU ngày 29/01/2021

Thông báo số 872/TB-ĐHM ngày 28/01/2021 của Nhà trường về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp  với các ca lây nhiễm trong cộng đồng .


Dịch ngôn ngữ (Translate) »