Trung tâm Đào tạ E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội > LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN VOV2
EHOU 04/06/2018
Lịch phát sóng tháng 6/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 06/2018 Môn học: Tâm lý học tư pháp; …

EHOU 01/05/2018
Lịch phát sóng tháng 05/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  hời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 05/2018 Môn học: Luật kinh tế chuyên ngành; Tâm …

EHOU 06/04/2018
Lịch phát sóng tháng 04/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  hời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 04/2018 Môn học: Lý luận về Nhà nước và …

EHOU 27/02/2018
Lịch phát sóng tháng 03/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 03/2018 Môn học: Lý luận về Nhà nước và Pháp luật Giảng viên: Tiến sĩ Nguyễn Văn Luật …

EHOU 11/01/2018
Lịch phát sóng tháng 01/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 01/2018 Môn học: Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Giảng viên: Tiến sĩ Mai Thanh Hiếu …

EHOU 05/12/2017
Lịch phát sóng tháng 12/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 12/2017 Môn học: Công pháp quốc tế Giảng viên:        ThS Phạm Hồng Hạnh   Bài  Nội …

EHOU 02/11/2017
Lịch phát sóng tháng 11/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 11/2017 Môn học: Luật tố tụng dân sự Việt Nam Giảng viên:        TS. Nguyễn Triều Dương   …

EHOU 06/10/2017
Lịch phát sóng tháng 10/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 10/2017 Môn học: Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; Lịch sử và Nhà …

EHOU 05/09/2017
Lịch phát sóng tháng 9/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa   Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 9/2017 Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 2 và Luật hôn nhân và gia …

EHOU 08/08/2017
Lịch phát sóng tháng 8/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 8/2017 Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 1 và Luật dân sự Việt Nam 2 …

Trang 3 / 41234

Dịch ngôn ngữ (Translate) »