Trung tâm Đào tạo E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội > LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN VOV2
EHOU 05/09/2017
Lịch phát sóng tháng 9/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa   Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 9/2017 Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 2 và Luật hôn nhân và gia …

EHOU 08/08/2017
Lịch phát sóng tháng 8/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 8/2017 Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 1 và Luật dân sự Việt Nam 2 …

EHOU 03/07/2017
Lịch phát sóng tháng 7/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 7/2017 Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 1 Giảng viên: TS. Vũ Thị Hồng Yến …

EHOU 31/05/2017
Lịch phát sóng tháng 6/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Tháng 6/2017 Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới Giảng viên: TS. Cao …

EHOU 28/04/2017
Lịch phát sóng tháng 5/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Tháng 5/2017 Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới Giảng viên: ThS. Đào …

EHOU 18/04/2017
Lịch phát sóng tháng 4/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Tháng 4/2017 Thời lượng phát sóng: 15 phút Giờ phát sóng: 14h00 – 14h15 Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới Giảng viên: ThS. …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »