EHOU 29/04/2016
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt 1 năm 2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 1 năm 2016:  Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.  

EHOU 27/10/2015
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt 2 năm 2015

  Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 2 năm 2015:  Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.  

EHOU 28/04/2015
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt I năm 2015

  Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt I năm 2015:  Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, “Họ tên sinh viên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.  

EHOU 24/10/2014
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt II năm 2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt II năm 2014. Anh/chị sinh viên vui lòng truy cập vào địa chỉ http://qldttx.hou.edu.vn/totnghieptuxa2014/ sau đó chọn “Đơn vị”, “Ngành”, “Họ tên sinh viên” và bấm nút “Tra cứu” để …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »