Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII > Các nhà ngoại giao nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các nhà ngoại giao nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đăng bởi EHOU ngày 22/01/2021

(ĐHXIII) – Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội đã đánh giá những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19; và đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Đông đảo các Đại sứ, đại biện lâm thời các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham dự buổi thông báo. (Ảnh: Khánh Linh)

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »