Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII > Tạo sức đề kháng và tự miễn dịch trước thông tin xấu độc

Tạo sức đề kháng và tự miễn dịch trước thông tin xấu độc

Đăng bởi EHOU ngày 22/01/2021

(TG) – Internet và các tiện ích, công nghệ của tự bản thân nó đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Kéo theo sự phát triển đó là quá trình phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội. Tất nhiên đi liền với nó là tính chất hai mặt, bao gồm cả tích cực và tiêu cực.

Ảnh minh họa

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »