Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
EHOU 22/01/2021
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021

(ĐCSVN) – Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ …

EHOU 22/01/2021
Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) – Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, quy trình công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị rất chặt chẽ, công phu và có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, số lượng cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa …

EHOU 22/01/2021
Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII (ĐHXIII) – Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam yêu cầu Công an TP. Hà Nội cần quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ tập trung cao độ, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ …

EHOU 22/01/2021
Công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản hoàn tất theo yêu cầu và kế hoạch đề ra

Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành …

EHOU 22/01/2021
Tạo sức đề kháng và tự miễn dịch trước thông tin xấu độc

(TG) – Internet và các tiện ích, công nghệ của tự bản thân nó đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Kéo theo sự phát triển đó là quá trình phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội. Tất nhiên đi liền …

EHOU 22/01/2021
Các nhà ngoại giao nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

(ĐHXIII) – Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội đã đánh giá những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là phòng chống …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »