Lịch phát sóng tháng 9/2021

Đăng bởi EHOU ngày 21/09/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 9/2021
Môn học: Thuế, Kế toán công ty
Giảng viên: ThS. Hoàng Thị Huyền, ThS. Nguyễn Thị Hương

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5
(Thuế)
Thuế thu nhập doanh nghiệp 01/09/2021
02/09/2021
Bài 6 Các loại thuế khác 03/09/2021
04/09/2021
06/09/2021
07/09/2021
Bài 1
(Kế toán công ty)
Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty 08/09/2021
09/09/2021
10/09/2021
11/09/2021
Bài 2 Kế toán thành lập công ty 13/09/2021
14/09/2021
15/09/2021
16/09/2021
Bài 3 Kế toán biến động góp vốn trong các công ty 17/09/2021
18/09/2021
20/09/2021
Bài 4 Kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty 21/09/2021
22/09/2021
Bài 5 Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu trong các công ty 23/09/2021
24/09/2021
Bài 6 Kế toán giải thể và tổ chức lại công ty 25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
Bài 7 Báo cáo tài chính trong các công ty 29/09/2021
30/09/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »