Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Bình chọn Dự án “CHINH PHỤC NGÔN NGỮ” của sinh viên E-learning tham dự Cuộc thi Hou-start up 2022

Bình chọn Dự án “CHINH PHỤC NGÔN NGỮ” của sinh viên E-learning tham dự Cuộc thi Hou-start up 2022

Đăng bởi EHOU ngày 20/10/2022

Dự án “CHINH PHỤC NGÔN NGỮ” của sinh viên E-learning đã được tham dự vòng chung kết của Cuộc thi Hou-start up 2022.

❤️‍🔥 THỜI GIAN BÌNH CHỌN: Trước 12h00 ngày 24/10/2022.

❤️‍🔥 CÁCH BÌNH CHỌN:
➤ Truy cập link: http://startup.hou.edu.vn
➤ Chọn dự án Chinh phục ngôn ngữ
➤ Đăng ký thông tin
➤ Sau khi đăng ký thông tin, hệ thống sẽ gửi thư xác nhận vào email đã đăng ký trước đó ➤ Nhấn vào link trong email và thực hiện theo hướng dẫn để tham gia bình chọn
➤ Sau khi làm theo hướng dẫn xong, đăng nhập lại lần nữa, chọn dự án Chinh phục ngôn ngữ, kéo xuống phía dưới
➤ Cho điểm dự án, xác nhận hoàn tất quá trình bình chọn

❤️‍🔥 Xem hướng dẫn bình chọn chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/19WsgyjCpoR7aIr4Col3nU9zPvHZOI0vZ/view?usp=sharing

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »