Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo lịch nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4),Quốc tế lao động (1/5) năm 2024

Thông báo lịch nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4),Quốc tế lao động (1/5) năm 2024

Đăng bởi EHOU ngày 26/04/2024

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày Chiến thắng (30/4), Quốc tế lao động (01/5) năm 2024 như sau:

Xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »