Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Bài viết > Chuyên đề tháng 4.2017: “Xu hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại trong nền Kinh tế thị trường”

Chuyên đề tháng 4.2017: “Xu hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại trong nền Kinh tế thị trường”

Đăng bởi EHOU ngày 17/04/2017

 

Ngày 15/04/2017, Trung tâm Đào tạo E-Learning (Viện Đại học Mở Hà Nội) tổ chức lớp học chuyên đề thuộc ngành tài chính ngân hàng cho sinh viên đang theo học chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến EHOU. Chủ đề: “Xu hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần trong Nền kinh tế thị trường” là nội dung hấp dẫn để các anh chị sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu.

 

Lớp học được thực hiện online qua VClass, ghi hình trực tiếp tại Studio của Viện Viện Đại học Mở Hà Nội.

 

Bốn nội dung chính trong khóa học chuyên đề gồm: Tìm hiểu về NHTM; vai trò, đặc trưng của NHTM trong nền kinh tế thị trường; xu hướng phát triển của NHTM, xu hướng bán lẻ và tích hợp công nghệ trong lĩnh vực Ngân hàng. Các nội dung này đã giúp sinh viên EHOU định hình được đặc trưng và xu hướng của NHTM nhằm định vị, xác định mục tiêu học tập, rèn luyện, trang bị kiến thức làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong tương lai.

Diễn giả – Tiến sỹ Đỗ Thanh Tùng, Phó ban Chính sách và Giám sát tín dụng của NHTM CP Sài Gòn Hà Nội (SHB) đã cung cấp cho sinh viên EHOU một góc nhìn khác về Ngân hàng Thương Mại.

 

 

Khóa học chuyên đề tháng 4/2017 là một trong chuỗi các chuyên đề sẽ được tổ chức thường xuyên liên tục. Căn cứ vào nội dung các môn học nhà trường sẽ lựa chọn các chủ đề có liên quan và thực tế đang áp dụng để đưa vào giảng dạy. Đây là chương trình giúp cho sinh viên EHOU có thêm kiến thức thực tiễn từ việc học trực tiếp với giảng viên doanh nghiệp. Các anh chị sinh viên lưu ý lịch để không bỏ qua các buổi học rất hữu ích này.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »