Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2014

Đăng bởi EHOU ngày 24/08/2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến EHOU, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về lịch nghỉ lễ nhân dịp Quốc Khánh 02/9/2014:

 

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2014 của sinh viên đang theo học chương trình đào tạo EHOU: Xem tại đây

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2014 của sinh viên đang theo học chương trình đào tạo HOU-TOPICA: Xem tại đây

 

Anh/chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với Cố vấn học tập của lớp mình để được trợ giúp.

Đề nghị Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »