Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 4/2019

QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 4/2019

Đăng bởi EHOU ngày 31/12/2019

Kính gửi anh/chị sinh viên,

QĐ công nhận sinh viên đưuọc tốt nghiệp đại học và được cấp bằng Cử nhân/Kỹ sư/Tốt nghiệp đại học, anh chị tải để xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »