Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ và cao điểm du lịch nghỉ hè năm 2023

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ và cao điểm du lịch nghỉ hè năm 2023

Đăng bởi EHOU ngày 04/05/2023

Căn cứ công văn số 1816/BGDĐT – GDCTHSSV ngày 24/04/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/04-01/05 và cao điểm du lịch nghỉ hè năm 2023, Trường Đại học Mở Hà Nội tích cực triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường nghiêm túc chấp hành tốt những nội dung sau:

 

 

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Mở Hà Nội luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội bộ, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới nhằm tự bảo vệ sức khoẻ cho cá nhân và cộng đồng.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »