Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2021

Đăng bởi EHOU ngày 01/09/2021

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến kế hoạch nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »