Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo thay đổi lịch thi ngày 02,16,23/8/2020 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sinh viên chương trình EHOU để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo thay đổi lịch thi ngày 02,16,23/8/2020 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sinh viên chương trình EHOU để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng bởi EHOU ngày 01/08/2020

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 đang tip tục diễn biến phức tạp; thực hiện kết luận cuộc họp ngày 30/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Elearning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới toàn thể sinh viên, giảng viên và các trạm đào tạo liên quan về việc thay đổi lịch thi.

 

 

 

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »