Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho sinh viên dịp hè năm 2022

Trường Đại học Mở Hà Nội triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho sinh viên dịp hè năm 2022

Đăng bởi EHOU ngày 27/06/2022

Nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp, quản lý, giáo dục sinh viên góp phần nâng cao hiêu quả công tác giáo dục toàn diện, bảo đảm mọi sinh viên có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích, tiếp thu thêm kiến thức, kỹ năng, thông qua các hoạt động trải nghiệm tại Nhà trường, địa phương và cộng đồng. Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành văn bản quy định về việc triển khai “Tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho sinh viên dịp hè năm 2022”

Theo đó, trong thời gian qua, cùng với các biện pháp đảm bảo an toàn, các hoạt động hỗ trợ sinh viên cũng được Nhà trường quan tâm triển khai ở nhiều lĩnh vực như: hỗ trợ đời sống, học tập, việc làm…Bên cạnh đó, Trường Đại học Mở Hà Nội đã phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên Nhà trường cho sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Chiến dịch thanh niên, sinh viên Tình nguyện Hè, Chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tình nguyện của sinh viên bảo đảm đúng nội dung, mục đích và tuyệt đối an toàn. Đồng thời tổ chức đánh giá kết quả tham gia các hoạt động hè của sinh viên gắn với việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong năm học.

 

Nguồn:https://hou.edu.vn/tin-tuc/903/truong-dai-hoc-mo-ha-noi-trien-khai-cac-hoat-dong-dam-bao-an-toan-cho-sinh-vien-dip-he-nam-2022.html


Dịch ngôn ngữ (Translate) »