Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Đăng bởi EHOU ngày 18/06/2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  lịch thi ngày 22 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:


LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây.


Lưu ý:
* Các múi giờ trên là giờ bắt đầu tính giờ làm bài và kết thúc thu bài. Vì vậy, yêu cầu sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi. Ví dụ: 08h00 – 09h00 là 1 múi giờ thi, thì 07h45' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.
* Yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy…).
* Phòng Hội đồng thi – Văn phòng Trung tâm Đào tạo E-Learning.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »