Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Đăng bởi EHOU ngày 20/05/2014

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 25/05/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau:

LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây

* Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi giờ thi, thì 07h15' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Khi thi thi yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMT nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy…….)

DANH SÁCH THI: Xem chi tiết tại đây

BẢNG ĐIỂM CC, GK: Xem chi tiết tại đây

Người lập biểu: Nguyễn Thị Thu Lý

* Yêu cầu: Sinh viên gửi phản hồi (nếu có) về điểm chuyên cần giữa kỳ trước 15h00 thứ 5 ngày 22/05/2014, sau thời hạn trên nhà trường không giải quyết.
* Mọi thắc mắc về điểm chuyên cần giữa kỳ sinh viên gửi E-mail về địa chỉ: lyntt@hou.edu.vn hoặc điện thoại : 04.3684.0375.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »