Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Đăng ký tham gia Chuyên đề: Quản lý rủi ro đối với hoạt động Ngân hàng

Đăng ký tham gia Chuyên đề: Quản lý rủi ro đối với hoạt động Ngân hàng

Đăng bởi EHOU ngày 20/03/2019

Quản trị rủi ro trên thị trường tài chính là vấn đề hết sức quan trọng đối với các hoạt động của ngân hàng, giảm thiểu những tổn thất do các rủi ro gây ra. Nhằm giúp các anh chị sinh viên có thêm các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong quản lý rủi ro thông qua các nội dung: Hiệp ước vốn Basel II, Quản lý rủi ro tín dụng, Quản lý rủi ro thị trường, Quản lý rủi ro hoạt động… Trung tâm đào tạo Elearning tổ chức chuyên đề tháng 3 năm 2019 với chủ đề:

Quản lý rủi ro đối với hoạt động Ngân hàng

Diễn giả: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Trưởng Khối Quản lý rủi ro của Ngân hàng Wooribank Việt Nam – Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất ở Hàn Quốc

Thời gian 14h00 đến 17h00 chiều thứ 7 ngày 23/03/2019

Đăng ký tại LINK và đặt các câu hỏi cho diễn giả.

 

 

Liên hệ thông tin chi tiết tại: Điện thoại: 0904541718, Email: ngabt@ehou.edu.vn 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »