Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Điều chỉnh một số nội dung của Đề án tuyển sinh đại học chính quy và Đề án thi môn năng khiếu Vẽ năm 2023

Điều chỉnh một số nội dung của Đề án tuyển sinh đại học chính quy và Đề án thi môn năng khiếu Vẽ năm 2023

Đăng bởi EHOU ngày 17/04/2023

Để phù hợp với những quy định, hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời tăng cường cơ hội và sự thuận lợi cho thí sinh trong quá trình thi, xét tuyển đại học năm 2023, Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành Thông báo số 1235/TB-ĐHM ngày 10/4/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh đại học chính quy và Đề án tổ chức thi năng khiếu Vẽ năm 2023. Theo đó, một số nội dung và mốc thời gian được điều chỉnh, bổ sung.

– Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển theo hình thức xét học bạ THPT vào 4 ngành Kiến trúc, Thiết kế Công nghiệp, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm trước 17h00 ngày 30/6/2023 (trước đây là ngày 15/6/2023).

– Thời hạn nhận hồ sơ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế môn ngoại ngữ trong THXT trước 17h00 ngày 20/7/2023 (trước đây là ngày 01/7/2023).

– Thời gian tổ chức thi năng khiếu Vẽ được điều chỉnh thi vào ngày 02/7/2023 (trước đây là ngày 09/7/2023). Các môn thi năng khiếu Vẽ vẫn giữ nguyên gồm: Môn hình họa, Môn bố cục màu.

Cũng trong Thông báo này, Trường Đại học Mở Hà Nội điều chỉnh Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế môn ngoại ngữ, điều chỉnh chỉ tiêu một số ngành (tổng chỉ tiêu không đổi); bổ sung một số nội dung liên quan đến việc xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực HSA và HUST…

Xem thông tin về Đề án tuyển sinh năm 2023 (khi chưa điều chỉnh, bổ sung) tại đây

Xem thông tin về Đề án tổ chức thi năng khiếu Vẽ (khi chưa điều chỉnh, bổ sung) tại đây

Chi tiết Thông báo số 1235/TB-ĐHM ngày 10/4/2023:

 

Nguồn: hou.edu.vn


Dịch ngôn ngữ (Translate) »