Lịch phát sóng tháng 07/2024

Đăng bởi EHOU ngày 04/07/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 07/2024
Môn học: Tư pháp quốc tế
Giảng viên: TS. Trần Minh Ngọc

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Tổng quan về tư pháp quốc tế 01/07/2024
02/07/2024
03/07/2024
04/07/2024
05/07/2024
06/07/2024
Bài 2 Xung đột pháp luật về tư pháp quốc tế 08/07/2024
09/07/2024
10/07/2024
11/07/2024
12/07/2024
13/07/2024
Bài 3 Quyền sở hữu và thừa kế trong tư pháp quốc tế 15/07/2024
16/07/2024
17/07/2024
18/07/2024
19/07/2024
20/07/2024
Bài 4 Hợp đồng trong tư pháp quốc tế 22/07/2024
23/07/2024
24/07/2024
25/07/2024
26/07/2024
27/07/2024
Bài 5 Hôn nhân & gia đình trong tư pháp quốc tế 29/07/2024
30/07/2024
31/07/2024


Dịch ngôn ngữ (Translate) »