Lịch phát sóng tháng 06/2024

Đăng bởi EHOU ngày 03/06/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 06/2024
Môn học: Nguyên lý kế toán
Giảng viên: TS. Nguyễn Thanh Trang

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3 Phương pháp tính giá 01/06/2024
Bài 4 Phương pháp đối ứng tài khoản 03/06/2024
04/06/2024
05/06/2024
06/06/2024
07/06/2024
08/06/2024
Bài 5 Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán 10/06/2024
11/06/2024
12/06/2024
13/06/2024
14/06/2024
15/06/2024
Bài 6 Hạch toán quá trình mua hàng và quá trình sản xuất 17/06/2024
18/06/2024
19/06/2024
20/06/2024
21/06/2024
22/06/2024
Bài 7 Hạch toán quá trình tiêu thụ (bán hàng) 24/06/2024
25/06/2024
27/06/2024
28/06/2024
29/06/2024


Dịch ngôn ngữ (Translate) »