Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TRỒNG CÂY XANH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TRỒNG CÂY XANH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Đăng bởi EHOU ngày 10/05/2022

Thực hiện Công văn số 1846/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” và Công văn số 1315/ĐHM ngày 05/5/2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên Chương trình đào tạo đại học trực tuyến EHOU thực hiện các nội dung sau:

  1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.
  2. Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.
  3. Toàn thể đội ngũ VCNLĐ, người học tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh trong Nhà trường và cộng đồng xung quanh về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa phối hợp thực hiện.

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp để được trợ giúp.

 

Trân trọng./.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »