Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2021 “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2021 “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

Đăng bởi EHOU ngày 09/11/2021

Thực hiện Công văn số 9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021; Công văn số 4992/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 và Đào tạo và Công văn số 5185/ĐHM ngày 08 tháng 11 năm 2021 về việc hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, Trung tâm Đào tạo E-learning – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên đang tham gia học tập thực hiện các nội dung sau:

  1. Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS;

–    Thời gian triển khai Tháng Hành động: Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/12/2021;

–    Chủ đề Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19”;

– Khẩu hiệu: CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY – KẾT THÚC NGAY DỊCH AIDS!

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên cần tăng cường sự quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030;
  2. Lan tỏa thông tin truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội facebook, zalo cá nhân.

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »