Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Đăng bởi EHOU ngày 14/11/2023

Thực hiện Công văn số 6875/BYT-UBQG50 ngày 26/10/2023 của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023; Công văn số 6230/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/11/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 , Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên đang tham gia học tập thực hiện các nội dung sau:

  1. Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS;
    • Thời gian triển khai Tháng Hành động: Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 10/12/2023;
    • Chủ đề Cộng đồng sáng tạo – Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”;
    • Khẩu hiệu: CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY – KẾT THÚC NGAY DỊCH AIDS!
  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên cần tăng cường sự quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030;
  2. Lan tỏa thông tin truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội facebook, zalo cá nhân.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »