Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25-31/5/2021

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25-31/5/2021

Đăng bởi EHOU ngày 28/05/2021

Thực hiện công văn số 2127/BDGĐT-GDTC ngày 24/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 2613/ĐHM ngày 26/5/2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2021 với chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá”, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, Trung tâm Đào tạo E-learning – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên đang tham gia học tập:

 

1. Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2021 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2021 với chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” để tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá;

 

2. Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;

 

3. Thực hiện môi trường cơ quan, trường học không khói thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật. Cán bộ, giảng viên, sinh viên không hút thuốc lá tại các cơ sở của Nhà trường;

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »