Khai giảng khóa đào tạo trực tuyến EHOU

Đăng bởi EHOU ngày 25/03/2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo khai giảng khóa học trực tuyến Ehou: 

Thời gian: Ngày 20 tháng 04 năm 2014.

Để biết thêm thông tin chi tiết, anh/chị vui lòng liên hệ:

Điện thoại văn phòng tuyển sinh: 04.36230635/ 36230397 hoặc Di động cán bộ tuyển sinh: Đào Thị Thành: 0986926638; Trần Thị Hằng: 0975833510.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »