Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Kỷ niệm 12 năm thành lập Trung tâm Đào tạo từ xa trực tuyến (E-learning) 27/8/2019 – 27/8/2021

Kỷ niệm 12 năm thành lập Trung tâm Đào tạo từ xa trực tuyến (E-learning) 27/8/2019 – 27/8/2021

Đăng bởi EHOU ngày 28/07/2021

Ngày 28/7/2021 đánh dấu mốc 12 năm ngày thành lập Trung tâm Đào tạo từ xa trực tuyến (E-learning). Trên chặng đường 12 năm qua, tập thể Trung tâm E-learning liên tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban giám đốc Trung tâm trân trọng cảm ơn các Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, chỉ đạo, động viên; trân trọng cảm ơn các đơn vị Khoa, Phòng, Ban trong trường, các đơn vị hợp tác, trạm đào tạo, các cán bộ, giảng viên, cộng tác viên, sinh viên đã phối hợp, đồng hành với Trung tâm trong thời gian qua. Tập thể Trung tâm E-learning sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách trong thời gian tới để tiếp tục phát triển và phát triển bền vững.
Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội – PGS.TS Nguyễn Thị Nhung gửi thiệp chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành lập Trung tâm Đào tạo từ xa trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »