Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm 2018

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm 2018

Đăng bởi EHOU ngày 23/04/2018

Trung tâm Đào tạo E-learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị Sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm 2018.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm 2018 của sinh viên đang theo học chương trình đào tạo EHOU: Xem tại đây

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm 2018 của sinh viên đang theo học chương trình đào tạo HOU-Topica: Xem tại đây

Anh/chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với Cố vấn học tập của lớp mình để được trợ giúp.

Đề nghị Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »