Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt 1-2017 – Sinh viên chương trình EHOU

Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt 1-2017 – Sinh viên chương trình EHOU

Đăng bởi EHOU ngày 01/03/2017

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới anh/chị sinh viên đang tham gia học chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến EHOU  lịch ôn thi tốt nghiệp đợt 1-2017 như sau:

 

LỊCH ÔN THI ONLINE & VCLASS
TT Tên môn Ngành Ngày bắt đầu khóa học Ngày kết thúc online Ngày thi Giảng viên Lịch giảng VClass
1 Kế toán tổng hợp Kế toán 05/02/2017 02/04/2017 Theo TB TS.Trần Thị Thu Phong 09h00 – 11h00 ngày 04/3/2017
2 Phân tích hoạt động kinh doanh

Kế toán, 

QTKD

05/02/2017 02/04/2017 Theo TB PGS.TS Đinh Đăng Quang 14h00 – 16h00 ngày 04/3/2017
3 Quản trị kinh doanh QTKD 05/02/2017 02/04/2017 Theo TB TS. Nguyễn Thị Thu Hường 09h00 – 11h00 ngày 22/3/2017
4 Ngân hàng thương mại TCNH 05/02/2017 02/04/2017 Theo TB ThS. Đặng Hương Giang 09h00 – 11h00 ngày 04/3/2017
5 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 05/02/2017 02/04/2017 Theo TB ThS. Cao Minh Tiến 14h00 – 16h00 ngày 04/3/2017
6 Toán rời rạc Tin học ứng dụng 05/02/2017 02/04/2017 Theo TB ThS. Lê Thị Thanh Thủy 19h00 – 20h00 ngày 22/3/2017
7 Phân tích thiết kế hệ thống 05/02/2017 02/04/2017 Theo TB ThS. Phạm Công Hòa 14h00 – 16h00 ngày 05/3/2017
8 Luật kinh tế Việt Nam Luật kinh tế 05/02/2017 02/04/2017 Theo TB TS. Nguyễn Thị Yến 09h00 -11h00 ngày 22/3/2017
9 Luật dân sự Việt Nam 05/02/2017 02/04/2017 Theo TB TS. Vũ Thị Hồng Yến 14h00 -16h00 ngày 05/3/2017

 

LỊCH ÔN THI OFFLINE
TT Tên môn Ngành Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh
1 Kế toán tổng hợp Kế toán Từ 08h00 – 17h00 Thứ 7, ngày 11/3/2017 – P.301 Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 26/3/2017 – P.X12
2 Phân tích hoạt động kinh doanh

Kế toán, QTKD

Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 12/3/2017 – P.301 Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 19/3/2017 – P.X11
3 Quản trị kinh doanh QTKD Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 19/3/2017 – P.301 Từ 08h00 – 17h00 Thứ 7, ngày 18/3/2017 – P.X3
4 Ngân hàng thương mại TCNH Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 11/3/2017 – P.302  
5 Lý thuyết Tài chính tiền tệ Từ 08h00 – 17h00 Thứ 7, ngày 18/3/2017 – P.302  
6 Toán rời rạc Tin học ứng dụng Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 12/3/2017 – P.304 Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 19/3/2017 – P.X3
7 Phân tích thiết kế hệ thống Từ 08h00 – 17h00 Thứ 7, ngày 11/3/2017 – P.304 Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 12/3/2017 – P.X6
8 Luật kinh tế Việt Nam Luật kinh tế Từ 08h00 – 17h00 Thứ 7, ngày 18/3/2017 – P.301 Từ 08h00 – 17h00 Chủ nhật, ngày 19/3/2017 – P.X2
9 Luật dân sự Việt Nam Từ 08h00 – 17h00 Thứ 7, ngày 11/3/2017 – P.204 Từ 08h00 – 17h00 Thứ 7, ngày 18/3/2017 – P.X2

 

Xem chi tiết lịch ôn thi tốt nghiệp đợt 1-2017 tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »