Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Tin tức > Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam

Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam

Đăng bởi EHOU ngày 03/06/2016

"Ngày Đại dương Thế giới" (Word Ocean Day) là sáng kiến lần đầu tiên được Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro. Sau đó được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm Quốc tế Đại dương 1998 tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha), khi ấy Việt Nam cũng tham gia sự kiện này. 

Từ năm 2002, Dự án Đại dương (Ocean Project) của Liên hợp quốc và Mạng lưới Đại dương toàn cầu (Word Ocean Network) đã giúp thúc đẩy và phối hợp các sự kiện của Ngày Đại dương thế giới trên nhiều quốc gia với các tổ chức quản lý, điều hành các công viên biển, vườn thú, bảo tàng và các tổ chức bảo tồn, các trường đại học, trường học và các doanh nghiệp. Mỗi năm, sự kiện này thu hút ngày càng tăng số lượng các nước và các tổ chức tham gia hưởng ứng. 

Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2015 – 2017 là "Healthy Oceans, Healthy planet" (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh).

Xem chi tiết thông tin về Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »