Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “Tín dụng đen”

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “Tín dụng đen”

Đăng bởi EHOU ngày 18/11/2023

Thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn , xử lý hoạt động “Tín dụng đen” ; Công văn số 6231/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/11/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên đang tham gia học tập thực hiện các nội dung sau:

 

  1. Tuyên truyền, thông báo  những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường , có hành vi đòi nợ trái pháp luật.
  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên chấp hành nghiêm về pháp luật giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.
  2. Lan tỏa thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “Tín dụng đen” trên hệ thống mạng xã hội facebook, zalo cá nhân.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »