Tháng 3/2017 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Đăng bởi EHOU ngày 07/03/2017

 Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 03 năm 2017 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU:

LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

* Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi giờ thi, thì 07h15' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Khi thi thi yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMT nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy…).


Dịch ngôn ngữ (Translate) »