Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo hỗ trợ SV trong thời gian tham gia kỳ thi TN THPT QG năm 2019 tại Yên Bái

Thông báo hỗ trợ SV trong thời gian tham gia kỳ thi TN THPT QG năm 2019 tại Yên Bái

Đăng bởi EHOU ngày 21/06/2019

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về việc hỗ trợ SV trong thời gian tham gia kỳ thi TN THPT QG năm 2019 tại Yên Bái. 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »