Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh- mức học phí áp dụng từ 01/9/2020

Thông báo học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh- mức học phí áp dụng từ 01/9/2020

Đăng bởi EHOU ngày 27/08/2020

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-ĐHM ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2020-2021.

Trường Đại học Mở thông báo tới các Anh (chị) sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh về kinh phí xét tuyển, mức thu học phí kỳ 1 như sau:

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »