Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 – Quốc tế lao động 1/5/2019

Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 – Quốc tế lao động 1/5/2019

Đăng bởi EHOU ngày 08/04/2019

 

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »