Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương – 10/3 Âm lịch

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương – 10/3 Âm lịch

Đăng bởi EHOU ngày 08/04/2019

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương 10/3 Âm lịch: Xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »