Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > None > THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ NGÀY CHIẾN THẮNG (30/4), QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5) NĂM 2024

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ NGÀY CHIẾN THẮNG (30/4), QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5) NĂM 2024

Đăng bởi EHOU ngày 16/04/2024

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày Chiến thắng (30/4), Quốc tế lao động (01/5) năm 2024 như sau:

  1. Thời gian nghỉ lễ:

Giỗ tổ Hùng Vương: Ngày 18/4/2024 (01 ngày)

Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5): Từ ngày 27/4/2024 đến ngày 01/5/2024 (05 ngày)

      2. Thời gian làm bù: Thứ 7 ngày 04/5/2024

….

Xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »