Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

Đăng bởi EHOU ngày 31/08/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến kế hoạch nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »