Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo về mức thu học phí năm học 2019 – 2020 Chương trình Ehou

Thông báo về mức thu học phí năm học 2019 – 2020 Chương trình Ehou

Đăng bởi EHOU ngày 19/06/2019

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về mức thu học phí năm học 2019 – 2020 Chương trình Ehou


Dịch ngôn ngữ (Translate) »