Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 các ngành khác áp dụng cho Sinh viên tuyển đầu vào học tại trường TC THKT Sài Gòn và trường TCCN&KT Đối Ngoại

Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 các ngành khác áp dụng cho Sinh viên tuyển đầu vào học tại trường TC THKT Sài Gòn và trường TCCN&KT Đối Ngoại

Đăng bởi EHOU ngày 22/01/2021

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-ĐHM ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2020-2021.

Trường Đại học Mở thông báo tới các Anh (chị) sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật về  kinh phí xét tuyển, mức thu học phí kỳ 1 như sau:

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »