Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo Thay đổi lịch thi ngày 19/11/2023 tại Trạm Trường TC Tin học Kinh tế Sài Gòn

Thông báo Thay đổi lịch thi ngày 19/11/2023 tại Trạm Trường TC Tin học Kinh tế Sài Gòn

Đăng bởi EHOU ngày 14/11/2023

Do có một số thay đổi về kế hoạch của Trạm Trường TC Tin học Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tối anh/chị sinh viên đang theo học Chương trình đào tạo đại học trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc thay đổi lịch thi hết học phần các môn học tháng 11/2023 cụ thể như sau:

  • Ngày thi theo kế hoạch đã thông báo: 19/11/2023
  • Ngày thi mới sau khi chuyển kế hoạch: Sẽ thông báo sau khi có kế hoạch cụ thể

Đề nghị sinh viên các lớp cập nhật thông tin và thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

Mọi chi tiết, anh/chị liên hệ với Cố vấn học tập của lớp để được hỗ trợ.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »