Thông báo thay đổi lịch thi ngày 23/02/2020

Đăng bởi EHOU ngày 17/02/2020

Kính gửi anh/chị sinh viên,

Thông báo thay đổi lịch thi ngày 23/02/2020 của sinh viên chương trình Ehou để phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona


Dịch ngôn ngữ (Translate) »