Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo thay đổi lịch thi tháng 03/2023 tại Trạm TC Future VN

Thông báo thay đổi lịch thi tháng 03/2023 tại Trạm TC Future VN

Đăng bởi EHOU ngày 01/03/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến Anh/Chị sinh viên thi tại Trường Trung cấp Future Việt Nam về việc thay đổi lịch thi kết thúc học phần tháng 03 năm 2023.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »