Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 4/2022 tại Đà Nẵng

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 4/2022 tại Đà Nẵng

Đăng bởi EHOU ngày 24/02/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 và kế hoạch tổ chức  lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

Thời gian: 07h00 thứ 7, ngày 25/02/2023

Địa điểm: Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 295 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »