Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 4/2022 tại Hà Nội

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 4/2022 tại Hà Nội

Đăng bởi EHOU ngày 02/03/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 và kế hoạch tổ chức  lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

 

 

Sơ đồ chỗ nhận bằng và dự khai giảng

 

Sơ đồ hướng vào cho người học


Dịch ngôn ngữ (Translate) »