Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 1, 3 năm 2024 tại Đà Nẵng

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 1, 3 năm 2024 tại Đà Nẵng

Đăng bởi EHOU ngày 25/03/2024

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xét tháng 1, 3 năm 2024 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại Đà Nẵng cụ thể như sau:

Thời gian: 06h30 – Chủ nhật, ngày 31 tháng 03 năm 2024.

Địa điểm: Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng (295 Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »