Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 1, 3 năm 2024 tại Hà Nội

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 1, 3 năm 2024 tại Hà Nội

Đăng bởi EHOU ngày 26/03/2024

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xét tháng 1, 3 năm 2024 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại Hà Nội cụ thể như sau:

Thời gian: 06h30 – Thứ 7 ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »